RENAULT TRAFIC L1H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 120 cv
KM 10

VN   N161237
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D68 NOIR METAL

RENAULT TRAFIC L1H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 125 cv
KM 10

VN   N161275
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D68 NOIR METAL

RENAULT TRAFIC L1H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 120 cv
KM 10

VN   N161243
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D69 GRIS PLATINE

RENAULT TRAFIC L1H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 125 cv
KM 10

VN   N161281
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D69 GRIS PLATINE

RENAULT TRAFIC L1H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 120 cv
KM 10

VN   N161229
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR GRIS CASSIOPE

RENAULT TRAFIC L1H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 125 cv
KM 10

VN   N161267
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR GRIS CASSIOPE

RENAULT TRAFIC L1H1 DOUBLE CAB

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 125 cv
KM 10

VN   N161299
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D68 NOIR METAL

RENAULT TRAFIC L1H1 DOUBLE CAB

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 125 cv
KM 10

VN   N161305
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D69 GRIS PLATINE

RENAULT TRAFIC L2H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 120 cv
KM 10

VN   N153772
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC

RENAULT TRAFIC L2H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 125 cv
KM 10

VN   N148804
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC

RENAULT TRAFIC L2H1

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 145 cv
KM 10

VN   N148828
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC

RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 145 cv
KM 10

VN   N161172
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC

RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 145 cv
KM 10

VN   N161143
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D68 NOIR METAL

RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 125 cv
KM 10

VN   N161187
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D69 GRIS PLATINE

RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 145 cv
KM 10

VN   N161152
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR D69 GRIS PLATINE

RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

GRAND CONFORT DCI

CYL. 1.6 cc
CO2 - g/km
PUIS. 145 cv
KM 10

VN   N161123
CARBURANT DIESEL
BOÎTE 6 V
COULEUR GRIS CASSIOPE

SEAT ARONA

XCELLENCE EDITION ecoTSI

CYL. 1.0 cc
CO2 114 g/km
PUIS. 115 cv
KM 10

VN   N165383
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC/NOIR

SEAT ARONA

XCELLENCE EDITION ecoTSI

CYL. 1.0 cc
CO2 114 g/km
PUIS. 115 cv
KM 10

VN   N165393
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR GRIS MAGNETIC/NOIR

SEAT ARONA

XCELLENCE EDITION ecoTSI

CYL. 1.0 cc
CO2 114 g/km
PUIS. 115 cv
KM 10

VN   N165419
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR GRIS URBAN/NOIR

SEAT ARONA

XCELLENCE EDITION ecoTSI

CYL. 1.0 cc
CO2 114 g/km
PUIS. 115 cv
KM 10

VN   N165421
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR ROUGE DESIRE/NOIR

SEAT LEON

FR EDITION ecoTSI

CYL. 1.5 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 150 cv
KM 10

VN   N165473
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR BLANC NEVADA

SEAT LEON

FR EDITION ecoTSI

CYL. 1.5 cc
CO2 120 g/km
PUIS. 150 cv
KM 10

VN   N165486
CARBURANT ESSENCE
BOÎTE 6 V
COULEUR GRIS URBAN

TOYOTA C-HR

PREMIUM hybride

CYL. 1.8 cc
CO2 86 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N157093
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE CVT
COULEUR 070 / BLANC NACRÉ

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 93 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162156
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR BLANC PUR

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 93 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162155
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR BLANC PUR

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 93 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162150
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR BRUN EBENE

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 93 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162149
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR BRUN EBENE

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 93 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N159998
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR GRIS MANHATTAN

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 93 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162147
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR GRIS MANHATTAN

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 76 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162159
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR NOIR METALLIC

TOYOTA COROLLA HB

DYNAMIC VVT-I

CYL. 1.8 cc
CO2 76 g/km
PUIS. 122 cv
KM 10

VN   N162158
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR NOIR METALLIC

TOYOTA RAV4 HYBRID

STYLE VVT-I

CYL. 2.5 cc
CO2 102 g/km
PUIS. 222 cv
KM 10

VN   N166808
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR 070/218 - PEARL WHITE TOIT NOIR

TOYOTA RAV4 HYBRID

STYLE VVT-I

CYL. 2.5 cc
CO2 102 g/km
PUIS. 222 cv
KM 10

VN   N166807
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR 1D6/218 - ZIRCON SILVER TOIT NOIR

TOYOTA RAV4 HYBRID

STYLE VVT-I

CYL. 2.5 cc
CO2 102 g/km
PUIS. 222 cv
KM 10

VN   N166804
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR 1G3/218 - ASH GREY TOIT NOIR

TOYOTA RAV4 HYBRID

STYLE VVT-I

CYL. 2.5 cc
CO2 102 g/km
PUIS. 222 cv
KM 10

VN   N166805
CARBURANT HYBRIDE
BOÎTE E-CVT
COULEUR 1G3/218 - ASH GREY TOIT NOIR

 • RENAULT TRAFIC L1H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 120 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L1H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 125 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L1H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 120 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L1H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 125 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L1H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 120 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L1H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 125 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L1H1 DOUBLE CAB

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 125 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L1H1 DOUBLE CAB

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 125 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 27-12-2018

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 120 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 27-12-2018

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 125 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 13-12-2018

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 145 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 145 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 145 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 05-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 125 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 145 | CO2 - g/km

 • RENAULT TRAFIC L2H1 DOUBLE CAB

  GRAND CONFORT DCI

  KM 10 | IMMAT 21-08-2019

  BTE 6 v

  CARB DIESEL | CV 145 | CO2 - g/km

 • SEAT ARONA

  XCELLENCE EDITION ecoTSI

  KM 10 | IMMAT 27-06-2019

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 115 | CO2 114 g/km

 • SEAT ARONA

  XCELLENCE EDITION ecoTSI

  KM 10 | IMMAT 27-06-2019

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 115 | CO2 114 g/km

 • SEAT ARONA

  XCELLENCE EDITION ecoTSI

  KM 10 | IMMAT 27-06-2019

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 115 | CO2 114 g/km

 • SEAT ARONA

  XCELLENCE EDITION ecoTSI

  KM 10 | IMMAT 27-06-2019

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 115 | CO2 114 g/km

 • SEAT LEON

  FR EDITION ecoTSI

  KM 10 | IMMAT 18-06-2019

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 150 | CO2 120 g/km

 • SEAT LEON

  FR EDITION ecoTSI

  KM 10 | IMMAT 13-06-2019

  BTE 6 v

  CARB ESSENCE | CV 150 | CO2 120 g/km

 • TOYOTA C-HR

  PREMIUM hybride

  KM 10 | IMMAT 15-10-2019

  BTE CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 86 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 09-10-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 93 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 09-10-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 93 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 18-09-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 93 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 18-09-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 93 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 09-10-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 93 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 18-09-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 93 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 18-09-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 76 g/km

 • TOYOTA COROLLA HB

  DYNAMIC VVT-I

  KM 10 | IMMAT 18-09-2019

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 122 | CO2 76 g/km

 • TOYOTA RAV4 HYBRID

  STYLE VVT-I

  KM 10

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 222 | CO2 102 g/km

 • TOYOTA RAV4 HYBRID

  STYLE VVT-I

  KM 10

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 222 | CO2 102 g/km

 • TOYOTA RAV4 HYBRID

  STYLE VVT-I

  KM 10

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 222 | CO2 102 g/km

 • TOYOTA RAV4 HYBRID

  STYLE VVT-I

  KM 10

  BTE e-CVT

  CARB HYBRIDE | CV 222 | CO2 102 g/km